• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zeker, het blijft ons allemaal verschrikken. En helaas, het desoriënteert ons ook. Zoals u goed weet en ook zegt, is het kenmerk van het net zijn globale natuur die de planeet overspant, iedere grens overschrijdt, steeds meer capillair wordt, overal allerlei gebruikers bereikt, zelfs kinderen, dank zij mobiele apparatuur die steeds soepeler en handelbaarder wordt. Daarom voelt niemand ter wereld en geen enkele nationale autoriteit zich vandaag bekwaam om de dimensies en ontwikkeling van deze fenomenen adequaat aan te pakken en te controleren - fenomenen die elkaar kruisen en te maken hebben met andere dramatische problemen die met het internet verbonden zijn, zoals onwettige handel, economische en financiële criminaliteit, internationaal terrorisme. Ook vanuit educatief oogpunt voelen wij ons gedesoriënteerd omdat de snelheid van de ontwikkeling oudere generaties buiten spel zet, een dialoog tussen de generaties zeer moeilijk of haast onmogelijk maakt evenals een evenwichtige overdracht van normen en levenswijsheid, die door jarenlange ervaring verworven wordt.

Maar wij mogen ons niet laten beheersen door angst die altijd een slechte raadgever is. En ons nog minder laten verlammen door het gevoel van onmacht dat ons terneerslaat tegenover de moeilijkheid van de opdracht. Wij zijn integendeel geroepen ons samen te mobiliseren, wetend dat we elkaar nodig hebben om juiste wegen en houdingen te zoeken en te vinden ten einde doeltreffende antwoorden te geven. Wij moeten erop vertrouwen dat “het mogelijk is de blik opnieuw te verruimen en dat de menselijke vrijheid bekwaam is de techniek te beperken, te oriënteren, ten dienste te stellen van een ander soort van vooruitgang, die gezonder, humaner, socialer en integraler is”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 112

Document

Naam: WAARDIGHEID VAN HET KIND IN DE DIGITALE WERELD
Tot de deelnemers aan het Congres georganiseerd door het Centrum ter bescherming van Jongeren van de Pauselijke Universiteit Gregoriana - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 oktober 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (vatican.va): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam