• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

U hebt dit alles onderling besproken en in de Verklaring die u mij voorlegt, heeft u meerdere richtingen aangewezen ter aanmoediging van de concrete samenwerking tussen alle actoren die geroepen zijn om het hoofd te bieden aan de grote uitdaging van de verdediging van de waardigheid van minderjarigen in de digitale wereld. Zeer beslist en met grote geestdrift steun ik het engagement die u op zich genomen hebt. Het bewustzijn van de ernst van de problemen dient aangewakkerd te worden, gepaste wetten gemaakt, de ontwikkeling van de technologie gecontroleerd, slachtoffers geïdentificeerd en wie schuldig is aan misdaad vervolgd, getroffen minderjarigen bijgestaan om hen te rehabiliteren, opvoeders en gezinnen geholpen om hun dienstbaarheid te waarborgen, creatief te zijn in de opvoeding van jongeren zodat zij adequaat gebruik maken van het internet – opdat het gezond zou zijn voor henzelf en andere minderjarigen -, morele gevoeligheid en vorming te ontwikkelen, verder wetenschappelijk onderzoek te doen op alle domeinen aan deze uitdaging verbonden.

U drukt terecht de wens uit dat ook de religieuze leiders en gelovige gemeenschappen aan deze gezamenlijke inspanning zouden deelnemen, door heel hun ervaring, autoriteit en educatieve capaciteit evenals hun capaciteit tot morele en spirituele vorming op het spel te zetten. Alleen het licht en de kracht die van God komen, kunnen ons namelijk toelaten de nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Wat de katholieke Kerk betreft, wil ik haar beschikbaarheid en haar engagement verzekeren. Zoals wij allemaal weten, heeft de Katholieke Kerk de laatste jaren meer beseft dat zij binnen haar geledingen niet voldoende voorzien heeft in de bescherming van minderjarigen: zeer zware feiten zijn aan het licht gekomen, waarvan wij de verantwoordelijkheid moesten erkennen ten overstaan van God, de slachtoffers en de publieke opinie. Het is precies omwille van deze dramatische ervaringen en de verworven competenties in het engagement van bekering en zuivering dat de Kerk vandaag de bijzonder zware plicht voelt, op een steeds diepgaander en scherpzinnige manier actief te zijn voor de bescherming van minderjarigen en hun waardigheid, niet alleen binnen haar geledingen maar in heel de samenleving overal ter wereld; niet op haar eentje – want dat is vanzelfsprekend ontoereikend – maar door haar actieve en hartelijke samenwerking aan te bieden aan alle krachten en componenten van de samenleving die zich in dezelfde richting willen engageren. In die zin sluit zij aan bij het doel “een einde te stellen aan de mishandeling, uitbuiting en handel, en alle vormen van geweld en foltering waarvan kinderen het slachtoffer zijn”, door de Verenigde Naties verklaard in hun "Verenigde Naties
Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030 ()
" (Doelstelling 16.2).

Document

Naam: WAARDIGHEID VAN HET KIND IN DE DIGITALE WERELD
Tot de deelnemers aan het Congres georganiseerd door het Centrum ter bescherming van Jongeren van de Pauselijke Universiteit Gregoriana - Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 oktober 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (vatican.va): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam