• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De werkzaamheden van de Synode hebben zich voltrokken in een atmosfeer van vreugde en broederschap die werd gevoed door een open bespreking van de problemen en een spontane uitwisseling van de vruchten van het heilig jaar. Het luisterend oor en de eigen bijdragen van de heilige Vader Benedictus XVI zijn voor ons allen een voorbeeld en een kostbare hulp geweest. Er werden veel getuigenissen gegeven over positieve zaken die troostrijk zijn; bijvoorbeeld: het vernieuwde besef van het belang van de zondagse heilige Mis; de toename in verschillende delen van de wereld van de roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven; de krachtige ervaring van de wereldjongerendagen die hun hoogtepunt vonden in Duitsland, in Keulen; de ontwikkeling van talrijke initiatieven in heel de wereld voor de aanbidding van het allerheiligst Sacrament; de vernieuwing van de catechese over het Doopsel en over de Eucharistie in het licht van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
; de groei van bewegingen en gemeenschappen die missionarissen vormen voor de nieuwe evangelisatie; de toename van het aantal misdienaargroepen, voorbode van nieuwe roepingen; en zoveel andere ervaringen die ons tot een oprechte dankzegging brengen.

Tenslotte brachten de synodevaders de wens tot uitdrukking dat het Jaar van de Eucharistie het begin zou mogen zijn van en oriëntatiekader zou mogen vormen voor een nieuwe evangelisatie van de mensheid vanuit de Eucharistie.

Het is ons verlangen dat de "eucharistische verwondering" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, De Kerk leeft van de Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia (17 apr 2003), 6 de gelovigen mag stimuleren tot een steeds sterker geloofsleven. Het is met dat doel dat zowel de orthodoxe als de katholieke tradities de goddelijke Liturgie vieren, het Jezusgebed beoefenen en het eucharistisch vasten houden, terwijl de Latijnse traditie een "eucharistische spiritualiteit" voorstelt die haar hoogtepunt vindt in de eucharistische viering en in de aanbidding van het allerheiligst Sacrament buiten de Mis, het eucharistisch lof, de processies met het allerheiligst Sacrament en de gezonde uitingen van de volksvroomheid. Een dergelijke spiritualiteit zal zeker vruchtbaar zijn voor het ondersteunen van het dagelijks leven en het sterken van ons getuigenis.

Wij danken de Heer ervoor dat in veel landen waar geen priesters waren of waar zij tot clandestiniteit gedwongen waren, de Kerk vandaag de dag in vrijheid de Heilige Geheimen kan vieren. De vrijheid van de evangelisatie en de getuigenissen van hervonden vurigheid maken beetje bij beetje het geloof weer wakker in gebieden die ten diepste ontkerstend zijn. Van harte groeten en bemoedigen wij hen die nog vervolging ondergaan. Bovendien vragen wij dat daar waar de christenen in de minderheid zijn, zij in volle vrijheid de dag des Heren kunnen vieren.

Document

Naam: EUCHARISTIE: LEVEND BROOD VOOR DE VREDE IN DE WERELD
Boodschap van de 11e Gewone vergadering van de Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 22 oktober 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Vertaling vanuit het Italiaans
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam