• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dierbare broeders en zusters,


in wat voor levensstaat wij ook worden geroepen om de roeping van ons Doopsel te beleven, laten wij ons met de gezindheid van Christus Jezus bekleden Vgl. Fil. 2, 2 en naar zijn voorbeeld met elkaar wedijveren in nederigheid. Onze onderlinge liefde is niet alleen een navolging van de Heer, maar een levend bewijs van zijn werkzame aanwezigheid in ons midden. Wij groeten en danken alle aan God gewijde personen: dat uitverkoren deel van de wijngaard van de Heer dat geheel om niet getuigt van de blijde boodschap van de Bruidegom die komt. Vgl. Openb. 22, 17-20 Uw eucharistisch getuigenis in de navolging van Christus is een liefdesroep in de nacht van de wereld, een echo van het Stabat Mater en van het Magnificat. De eucharistische Vrouw bij uitstek, gekroond met sterren en immens vruchtbaar, de ten hemel opgenomen Maagd en Onbevlekte Ontvangenis moge U bewaren in de vrede en vreugde van Pasen voor de hoop van de wereld, in de dienst die u bewijst aan God en aan de armen.

Document

Naam: EUCHARISTIE: LEVEND BROOD VOOR DE VREDE IN DE WERELD
Boodschap van de 11e Gewone vergadering van de Bisschoppensynode
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 22 oktober 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Vertaling vanuit het Italiaans
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam