• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat betekent het woord lichaam (vlees)?
Het woord lichaam (vlees) duidt de mens aan in zijn zwakte en sterfelijkheid: “Het vlees is de spil van het heil” (Tertullianus). Wij geloven in God, die de Schepper is van het vlees; wij geloven in het Woord, dat vleesgeworden is om het vlees te verlossen; wij geloven in de verrijzenis van het vlees, als de voltooiing van de schepping en verlossing van het vlees.
Wat betekent de “verrijzenis van het lichaam”?
Dat betekent dat de uiteindelijke staat van de mens niet alleen de geestelijke, van het lichaam gescheiden ziel is, maar dat ook ons sterfelijk lichaam weer levend zal worden.
Welke verhouding is er tussen de verrijzenis van Christus en onze verrijzenis?
Zoals Christus waarlijk verrezen is uit de doden en voor altijd leeft, zo zal Hij zelf allen op de laatste dag tot leven wekken, met een onvergankelijk lichaam: “Die het goede deden zullen te voorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel” (Joh. 5, 29).
Wat gebeurt er bij de dood met onze ziel en ons lichaam?

Door de dood, de scheiding van de ziel en het lichaam, gaat het lichaam tot ontbinding over, terwijl de ziel, die onsterfelijk is, Gods oordeel tegemoet gaat, en erop wacht weer verenigd te worden met het lichaam, wanneer dat bij de wederkomst van de Heer in een veranderde gestalte zal verrijzen. Het hoe van de verrijzenis gaat ons voorstellingsvermogen en ons verstand te boven.

Wat betekent sterven in Christus Jezus?

Het betekent sterven in Gods genade, zonder doodzonde. Wie in Christus gelooft en zijn voorbeeld navolgt, kan zo de eigen dood omvormen tot een daad van gehoorzaamheid en liefde jegens de Vader: “Hoe waar is dit woord: Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven” (2 Tim. 2, 11).

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 11 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam