• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe regeert Jezus, de Heer, nu?

Als Heer van de kosmos en van de geschiedenis, en als Hoofd van zijn Kerk, blijft de verheerlijkte Christus op mysterievolle wijze op aarde, waar zijn Rijk als kiem en begin al aanwezig is in de Kerk. Eens zal Hij wederkomen in heerlijkheid, maar het uur kennen wij niet. Daarom leven wij in waakzaamheid, terwijl wij bidden: “Kom, Heer” (Openb. 22, 20).

Hoe zal de glorievolle komst van de Heer zich verwezenlijken?

Na de laatste kosmische verschrikkingen van deze wereld, die voorbijgaat, zal de komst van Christus aanbreken met de definitieve overwinning van God, en met het Laatste Oordeel. Zo zal het Rijk van God tot voltooiing komen.

Hoe zal Christus de levende en de doden oordelen?

Christus zal de mensen oordelen met de macht die Hij verworven heeft als Verlosser van de wereld, die gekomen is om de mensen te redden. De geheimen van de harten zullen worden onthuld, evenals het gedrag van eenieder tegenover God en de naaste. Iedere mens zal naar zijn werken ofwel het eeuwig leven ontvangen, ofwel voor eeuwig worden veroordeeld. Zo wordt “de gehele omvang van de volheid van de Christus” (Ef. 4, 13) bereikt, waarbij “God alles in allen” zal zijn (1 Kor. 15, 28).

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 11 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam