• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waarom heeft God “de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt” (Ex. 20, 11)?
Omdat men op sabbat de rust van God op de zevende scheppingsdag gedenkt, evenals de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte, en het verbond dat de Heer met zijn volk gesloten heeft.
Hoe gedraagt Jezus zich tegenover de sabbat?
Jezus erkent de heiligheid van de sabbat en geeft er met goddelijk gezag de authentieke interpretatie van: “De sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de sabbat” (Mc. 2, 27).
Wat is de reden dat voor de christenen de sabbat vervangen is door de zondag?
Omdat de zondag de dag is van de verrijzenis van Christus. Als “eerste dag van de week” (Mc. 16, 2) herinnert hij aan de eerste schepping. Als “achtste dag” die volgt op de sabbat, verwijst hij naar de nieuwe schepping, die met de verrijzenis van Christus een aanvang nam. Zo is hij voor de christenen geworden tot de eerste van alle dagen en van alle feesten: de dag des Heren, waarop Christus met zijn Pasen de geestelijke waarheid van de joodse sabbat tot vervulling brengt, en de eeuwige rust aankondigt van de mens in God.
Hoe heiligt men de zondag?
De christenen heiligen de zondag en de andere verplichte feestdagen, door deel te nemen aan de Eucharistie van de Heer, en door zich te onthouden van die activiteiten die de eredienst aan God belemmeren en die storend zijn voor de vreugde die past bij de dag des Heren of voor de noodzakelijke ontspanning van geest en lichaam. Toegestaan zijn de activiteiten die samenhangen met gezinsbehoeften of met diensten van groot maatschappelijk nut, mits zij geen gewoonten scheppen die schadelijk zijn voor de heiliging van de zondag, voor het gezinsleven en de gezondheid.
Waarom is het belangrijk de zondag wettelijk te erkennen als vrije dag?
Opdat alle mensen daadwerkelijk de reële mogelijkheid wordt gegeven om van voldoende rust en vrije tijd te kunnen genieten waardoor zij in staat zijn hun godsdienstig leven te verzorgen, hun gezinsleven, en hun culturele en sociale leven; om te kunnen beschikken over een gunstige tijd voor meditatie, bezinning, stilte en studie; en zich te kunnen wijden aan goede werken, vooral ten gunste van zieken en bejaarden.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 17 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam