• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gebed voor de overledenen

(Byzantijnse overlevering)

God van de geesten en van alle vlees, die de dood hebt vertrapt, de duivel vernietigd en aan de wereld het leven hebt gegeven: Geef zelf, Heer, aan de ziel van uw overleden dienaar N. de rust op een plaats vol licht, groen en fris, ver van lijden, smart en zuchten. Moge de goede en barmhartige God hem alle zonden vergeven die hij begaan heeft in woorden, daden en gedachten. Want er bestaat geen mens die leeft en niet zondigt. Gij alleen bent zonder zonde, uw rechtvaardigheid is een eeuwige rechtvaardigheid, en uw woord is waarheid. O Christus, onze God, omdat U de verrijzenis zijt, het leven en de rust van uw overleden dienaar N., brengen wij U onze dank, met uw ongeschapen Vader en met uw allerheiligste, goede en levendmakende Geest, vandaag en tot in eeuwigheid. Dat zij rusten in vrede. Amen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 11 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam