• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe waarborgt de samenleving de sociale rechtvaardigheid?
De samenleving waarborgt de sociale rechtvaardigheid wanneer zij de waardigheid en de rechten van de persoon eerbiedigt, wat het eigenlijke doel is van de samenleving. Bovendien streeft de samenleving naar de sociale rechtvaardigheid, die verbonden is met het algemeen welzijn en met de uitoefening van het gezag, wanneer zij de omstandigheden creëert die het verenigingen en individuen mogelijk maakt te verkrijgen wat hun toekomt.
Wat is de grondslag voor de gelijkheid onder de mensen?
Alle mensen genieten een gelijke waardigheid en dezelfde fundamentele rechten, in zoverre zij geschapen zijn naar het beeld van de ene God en begiftigd met eenzelfde redelijke ziel; zij hebben dezelfde natuur en oorsprong, en zijn in Christus, de enige Redder, geroepen tot dezelfde goddelijke zaligheid.
Hoe zijn de ongelijkheden onder de mensen te beoordelen?
Er bestaan onrechtvaardige ongelijkheden op economische en sociaal vlak die miljoenen mensen treffen. Ze zijn in openlijk contrast met het evangelie en tegengesteld aan de rechtvaardigheid, aan de waardigheid van de personen, en aan de vrede. Maar er bestaan ook verschillen tussen mensen, die door diverse factoren zijn veroorzaakt, en die passen binnen het plan van God. Hij wil in feite dat eenieder van de ander datgene ontvangt wat hij nodig heeft, en dat zij die bijzondere "talenten" hebben, deze delen met de anderen. Dergelijke verschillen moedigen de personen aan en verplichten hen vaak tot grootmoedigheid, tot welwillendheid en tot samen delen, en zetten de culturen aan tot wederzijdse verrijking.
Hoe drukt de menselijke solidariteit zich uit?
De solidariteit, die voortkomt uit de menselijke en christelijke broederlijkheid, drukt zich op de eerste plaats uit in de rechtvaardige verdeling van de goederen, in een billijke beloning van de arbeid en in de inzet voor een meer rechtvaardige sociale orde. De deugd van de solidariteit brengt ook het samen delen van de geestelijke goederen van het geloof tot stand, die nog belangrijker zijn dan de materiële goederen.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 30 juni 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam