• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bestaan er in de Kerk verschillende wegen van gebed?

Er bestaan in de Kerk verschillende wegen van gebed. Zij houden verband met de verschillende historische, sociale en culturele achtergronden. Het is aan het leergezag om te beoordelen of deze wegen trouw zijn aan de Traditie van het apostolisch geloof, en het is aan de herders en de catecheten om er de betekenis van uit te leggen, die altijd verwijst naar Jezus Christus.

Wat is de weg van ons gebed?

De weg van ons gebed is Christus, omdat het zich tot God Onze Vader richt maar Hem alleen kan bereiken als wij, minstens impliciet, bidden in de Naam van Jezus. Zijn mensheid is in feite de enige weg waarlangs de Heilige Geest ons het Onze Vader leert bidden. Daarom eindigen de liturgische gebeden met de formule: “Door onze Heer Jezus Christus”.

Wat is de rol van de Heilige Geest in het gebed?

Aangezien de Heilige Geest de inwendige Leraar is van het christelijk gebed, en omdat “wij niet eens weten hoe wij behoren te bidden” (Rom. 8, 26), spoort de Kerk ons aan Hem bij iedere gelegenheid aan te roepen en af te smeken: “Kom, Heilige Geest!”

In welk opzicht is het christelijk gebed mariaal?

Vanwege haar uitzonderlijke medewerking met het handelen van de Heilige Geest, houdt de Kerk ervan tot Maria te bidden en met Maria te bidden, de volmaakte Orante (biddende), om met haar de Heer hoog te prijzen en aan te roepen. Maria “toont ons“ immers ”de weg”, die haar Zoon is, de enige Middelaar.

Hoe bidt de Kerk tot Maria?

Vooral met het Wees gegroet, Maria, het gebed waarin de Kerk de voorspraak vraagt van de heilige Maagd. Andere mariale gebeden zijn de Rozenkrans, de Akathistos-hymne en de Paraclisis, evenals de hymnen en lofzangen uit de verschillende christelijke tradities.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 27 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam