• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat is het morele geweten?
Het morele geweten, aanwezig in het binnenste van de persoon, is een oordeel van de rede, die op het juiste moment de mens oplegt, het goede te doen en het kwade te mijden. Dankzij dit geweten neemt de menselijke persoon de morele kwaliteit waar van een nog te stellen of reeds gestelde daad, wat hem in staat stelt de verantwoordelijkheid er voor op zich te nemen. Wanneer hij naar het morele geweten luistert, kan de voorzichtige mens de stem van God horen die tot hem spreekt.
Wat impliceert de menselijke waardigheid met betrekking tot het morele geweten?
De waardigheid van de menselijke persoon impliceert de juistheid van het morele geweten: dat het met andere woorden overeenstemt met wat juist en goed is volgens de rede en de wet van God. Op grond van waardigheid zelf van de persoon mag de mens niet gedwongen worden om tegen zijn geweten in te handelen, en mag men hem evenmin beletten - binnen de grenzen van het algemeen welzijn - om volgens zijn geweten te handelen, vooral op godsdienstig gebied.
Hoe wordt het morele geweten gevormd, zodat het juist en waarachtig is?
Het juiste en waarachtige geweten wordt gevormd door de opvoeding, en door het in zich opnemen van het Woord van God en door het onderricht van de Kerk. Het wordt ondersteund door de gaven van de Heilige Geest en geholpen door raadgevingen van wijze personen. Bovendien zijn het gebed en het gewetensonderzoek een grote hulp bij de morele vorming.
Welke normen moet het morele geweten altijd volgen?

De drie voornaamste regels zijn:

  1. Het is nooit toegestaan het kwade te doen opdat er iets goed uit zou volgen.
  2. De zogenaamde gulden regel: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen.” (Mt. 7, 12).
  3. De liefde gaat altijd via de eerbied voor de naaste en diens geweten, ook al betekent dit niet: iets aanvaarden als een goed dat objectief een kwaad is.
Kan het geweten verkeerde oordelen vellen?
Een persoon moet altijd gehoorzamen aan het zekere oordeel van zijn geweten, maar kan ook verkeerde oordelen vellen om redenen, die niet altijd vrij zijn van persoonlijke schuld. Maar men mag een persoon niet het kwaad toerekenen dat hij uit onvrijwillige onwetendheid heeft bedreven, ook al blijft het objectief een kwaad. Het is daarom noodzakelijk zich in te spannen om het morele geweten op het punt van zijn dwalingen te corrigeren.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 11 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam