• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat zijn sacramentaliën?
Sacramentaliën zijn heilige tekenen, door de Kerk ingesteld, waardoor bepaalde levensomstandigheden geheiligd worden. Zij bevatten een gebed dat vergezeld gaat van het kruisteken en andere tekenen. Een belangrijke plaats onder de sacramentaliën nemen de zegeningen in. Het zijn: een lofprijzing van God en een gebed om zijn gaven te verkrijgen, de zegeningen van personen, en de toewijdingen van voorwerpen aan de eredienst van God.
Wat is een exorcisme?
Er is sprake van exorcisme wanneer de Kerk met haar gezag in naam van Jezus vraagt, dat een persoon of een voorwerp tegen de invloed van de Boze beschermd moge zijn en aan diens heerschappij onttrokken moge worden. In gewone vorm wordt het in praktijk gebracht tijdens de viering van het Doopsel. Het plechtige, zo genoemde grote exorcisme, mag alleen in praktijk gebracht worden door een priester die daartoe door de bisschop geautoriseerd is.
Welke vormen van volksvroomheid begeleiden het sacramentele leven van de Kerk?
De godsdienstzin van het christenvolk heeft altijd verschillende uitdrukkingen gevonden in allerlei vormen van vroomheid, die het sacramentele leven van de Kerk begeleiden, zoals de verering van relikwieën, het bezoek aan heiligdommen, de bedevaarten, de processies, de “kruisweg” en de rozenkrans. Met het licht van het geloof verheldert en bevordert de Kerk de authentieke vormen van volksvroomheid.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 25 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam