• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat zijn de Sacramenten, en welke zijn het?
De Sacramenten zijn zintuiglijk waarneembare, werkzame tekenen van de genade, die door Christus ingesteld en aan de Kerk toevertrouwd zijn, waardoor ons het goddelijk leven wordt geschonken. Het zijn er zeven: het Doopsel, het Vormsel, de Eucharistie, de Boete, de Ziekenzalving, de Wijding en het Huwelijk.
In welke verhouding staan de Sacramenten tot Christus?
De mysteries van het leven van Christus vormen het fundament, voor wat Christus nu door de bedienaars van zijn Kerk in de Sacramenten verleent.

"Wat zichtbaar was aan onze Verlosser,
is in zijn Sacramenten overgegaan

(H. Leo de Grote)

Welke band is er tussen de Sacramenten en de Kerk?
Christus heeft de Sacramenten aan zijn Kerk toevertrouwd. Zij zijn "van de Kerk"; in een dubbele betekenis: zij bestaan "door haar", omdat zij handelingen van de Kerk zijn, die het Sacrament van Christus’ handelen is; en zij bestaan "voor haar", in de zin dat zij de Kerk opbouwen.
Wat is het sacramentele merkteken (karakter)?
Het is een geestelijk zegel, dat door de Sacramenten van het Doopsel, het Vormsel, en de Wijding verleend wordt. Het is belofte en waarborg van de goddelijke bescherming. Krachtens dit zegel wordt de christen met Christus gelijkvormig gemaakt, deelt hij op verschillende wijzen in zijn priesterschap, en maakt hij deel uit van de Kerk naargelang de verschillende levensstaten en functies. Hij wordt dus gewijd tot de goddelijke eredienst en de dienst aan de Kerk. Omdat het merkteken onuitwisbaar is, worden de Sacramenten die het indrukken, slechts één keer in het leven ontvangen.
Wat is de verhouding van de Sacramenten tot het geloof?
De Sacramenten veronderstellen niet alleen het geloof, maar door de rituele elementen voeden zij het ook, sterken het en brengen het tot uitdrukking. Door de Sacramenten te vieren, belijdt de Kerk het apostolische geloof. Vandaar het oude gezegde: “Lex orandi, lex credendi”, wat wil zeggen: de Kerk gelooft, zoals zij bidt.
Waarom zijn de Sacramenten werkdadig?
De Sacramenten zijn werkdadig ex opere operato (dat wil zeggen: “door het feit zelf dat de handeling verricht is”), omdat het Christus zelf is die erin handelt en die de genade meedeelt die zij aanduiden, onafhankelijk van de persoonlijke heiligheid van de bedienaar. Toch zijn de vruchten van de Sacramenten ook afhankelijk van de gesteltenis van wie ze ontvangt.
Waarom zijn de Sacramenten heilsnoodzakelijk?
Voor hen die in Christus geloven zijn de Sacramenten heilsnoodzakelijk omdat zij de sacramentele genaden verlenen, de vergeving van zonden, de aanname tot kind van God, het gelijkvormig worden aan Christus de Heer, en het toebehoren tot de Kerk, ook al worden niet alle Sacramenten aan iedere afzonderlijke gelovige toegediend. De heilige Geest geneest degenen die ze ontvangen en vormt hen om.
Wat is de sacramentele genade?
De sacramentele genade is de genade van de heilige Geest, geschonken door Christus en eigen aan elk Sacrament. Deze genade helpt de gelovige op zijn weg van heiligheid, en helpt zo ook de Kerk in haar groei in de liefde en in het getuigenis.
Wat is de verhouding van de sacramenten tot het eeuwige leven?
In de sacramenten ontvangt de Kerk al een voorschot op het eeuwig leven, terwijl zij blijft “uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus" (Tit. 2, 13).

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 4 april 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam