• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat betekent de uitdrukking: "in de hemel"?
Deze bijbelse uitdrukking wijst geen plaats aan, maar een wijze van zijn: God is aan gene zijde van alles en boven alles. Zij duidt op de majesteit, op de heiligheid van God, en ook op zijn aanwezigheid in het hart van de rechtvaardigen. De hemel of het huis van de Vader vormt het ware vaderland, waar wij in de hoop naar uitzien, terwijl wij nog op aarde zijn. Wij leven daar al, “met Christus verborgen in God” (Kol. 3, 3).
Hoe is het gebed des Heren opgebouwd?

Het bevat zeven beden aan God de Vader.

De eerste drie, meer theologaal van aard, brengen ons tot Hem om zijn heerlijkheid: het is eigen aan de liefde allereerst te denken aan degene die men liefheeft. Zij suggereren ons, wat wij in het bijzonder moeten vragen:

  1. de heiliging van zijn Naam,
  2. de komst van zijn Rijk en
  3. de verwezenlijking van zijn wil.

De laatste vier beden leggen aan de Vader van barmhartigheid onze ellenden en onze verwachtingen voor: wij vragen Hem

  1. ons te voeden,
  2. ons te vergeven,
  3. ons te ondersteunen bij de bekoringen en
  4. ons te verlossen van de Boze.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 27 april 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam