• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe is het mogelijk God aan te roepen als “Vader”?
Wij kunnen de "Vader" aanroepen, omdat Hij ons geopenbaard is door de mensgeworden Zoon van God en omdat zijn Geest ons Hem laat kennen. Deze aanroeping van de Vader doet ons met een altijd weer nieuwe verwondering binnengaan in zijn mysterie, en wekt in ons het verlangen ons als zijn kinderen te gedragen. Met het gebed van de Heer zijn wij ons derhalve bewust kinderen van de Vader te zijn in de Zoon.
Waarom zeggen wij: "Onze" Vader?
“Onze” drukt een geheel nieuwe verhouding tot God uit. Wanneer wij tot de Vader bidden, aanbidden en verheerlijken wij Hem met de Zoon en de heilige Geest. Wij zijn in Christus “zijn” volk, en is Hij “onze” God, vanaf nu af en tot in eeuwigheid. Wij zeggen inderdaad “onze Vader”, omdat de Kerk van Jezus Christus de gemeenschap is van een menigte broeders en zusters, die samen “één van hart en één van ziel” zijn (Hand. 4, 32).
In welke geest van gemeenschap en zending bidden wij tot “onze” Vader?
Omdat het bidden tot “onze” Vader gemeengoed is van alle gedoopten, voelen dezen de dringende oproep deel te nemen aan het gebed van Jezus voor de eenheid van zijn leerlingen. Het “onze Vader” bidden betekent bidden met alle mensen en voor de hele mensheid, dat allen de enig ware God mogen kennen en tot eenheid herenigd mogen zijn.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 27 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam