• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Waartoe heeft God het Huwelijk ingesteld?
De huwelijksgemeenschap van man en vrouw, door de Schepper gegrondvest en van eigen wetten voorzien, is van nature gericht op de gemeenschap en het welzijn van de echtgenoten, en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. De huwelijksgemeenschap is volgens het oorspronkelijke plan van God onontbindbaar, zoals Jezus Christus bevestigt: "Wat God heeft verbonden heeft, mag een mens niet scheiden" (Mc. 10, 9).
Welke zonden zijn zwaar in strijd met het Sacrament van het Huwelijk?
Dat zijn: de echtbreuk; de polygamie, omdat die in tegenstelling staat met de gelijke waardigheid van de man en de vrouw, en met de eenheid en exclusiviteit van de echtelijke liefde; de weigering van de vruchtbaarheid, die het huwelijksleven berooft van de gave van kinderen; en de echtscheiding, die tegen de onontbindbaarheid ingaat.
Wanneer staat de Kerk een fysieke scheiding van de echtgenoten toe?
De Kerk staat een fysieke scheiding (scheiding van tafel en bed) van de echtgenoten toe, in geval hun samenwonen om zwaar wegende redenen praktisch onmogelijk is geworden, ook al wenst zij hun verzoening. Maar zij zijn, zolang de ander leeft, niet vrij een nieuw Huwelijk aan te gaan, tenzij hun Huwelijk ongeldig is en dat als zodanig door het kerkelijke gezag is verklaard.
Welke houding neemt de Kerk aan tegenover gescheiden mensen die hertrouwd zijn?
Trouw aan de Heer, kan de Kerk de verbintenis tussen gescheiden mensen die burgerlijk hertrouwd zijn, niet als een Huwelijk erkennen. "Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man wegzendt en een andere huwt begaat zij echtbreuk" (Mc. 10, 11-12). Jegens hen beoefent de Kerk een aandachtige zorg, door hen uit te nodigen tot een leven van geloof, tot gebed, tot werken van naastenliefde en tot het christelijk opvoeden van hun kinderen. Maar zij kunnen de sacramentele absolutie niet ontvangen, noch tot de communie naderen, noch bepaalde kerkelijke verantwoordelijkheden uitoefenen, zolang deze situatie voortduurt, die objectief in strijd is met de wet van God.

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 17 juli 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam