• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welke plaats heeft het Sacrament van de Wijding in het goddelijk heilsbestel?
In het Oude Verbond zijn de dienst van de Levieten, evenals het priesterschap van Aäron en de aanstelling van de zeventig “oudsten” (Num. 11, 25), voorafbeeldingen van dit Sacrament. Deze voorafbeeldingen vinden hun vervulling in Christus Jezus, die door zijn kruisoffer de “enige (...) middelaar tussen God en de mensen” (1 Tim. 2, 5) is, en de “hogepriester naar de wijze van Melchisedek” (Hebr. 5, 10). Het ene priesterschap van Christus wordt door het ambtelijk priesterschap tegenwoordig gesteld.

"Christus is de enige echte priester,
de anderen zijn slechts zijn dienaars"

(H. Thomas van Aquino)

Document

Naam: COMPENDIUM VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 28 juni 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
© 2005, Vert.: Werkgroep Compendium
Deze werkvertaling is uitgangspunt geweest voor de officiële uitgave. Deze versie wordt binnenkort geconformeerd aan de officiële uitgave.
Bewerkt: 11 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam