• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geliefde broeders en zusters!

“Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. Gij moet hen beminnen als uzelf, want gij zijt zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer uw God” (Lev. 19, 34).

In de eerste jaren van mijn pontificaat heb ik herhaaldelijk mijn bijzondere zorg geuit om de droevige situatie van zoveel migranten en vluchtelingen die vluchten voor oorlogen, vervolgingen, natuurrampen en armoede. Het betreft ongetwijfeld een “teken van de tijd” dat ik heb proberen te lezen, daarbij sinds Paus Franciscus - Homilie
“Adam, waar ben je?” - “Waar is het bloed van je broer?”
Campo sportivo Arena in Località Salina - Lampedusa
(8 juli 2013)
het licht van de Heilige Geest aanroepend. Met de Paus Franciscus - Motu Proprio
Humanam progressionem
Oprichting van het Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (17 augustus 2016)
van het nieuwe dicasterie voor de Dienst van de Integrale Menselijke Ontwikkeling heb ik gewild dat een bijzondere afdeling tijdelijk onder mijn directe leiding geplaatst, de zorg van de Kerk voor de migranten, de evacués, de vluchtelingen en de slachtoffers van mensenhandel tot uitdrukking zou brengen.

Iedere vreemdeling die aan onze deur klopt, is een gelegenheid om Jezus Christus te ontmoeten, die zich vereenzelvigt met de opgenomen of afgewezen vreemdeling van iedere tijd. Vgl. Mt. 25, 35.43 De Heer vertrouwt aan de moederlijke liefde van de Kerk ieder menselijk wezen toe dat gedwongen wordt zijn vaderland te verlaten op zoek naar een betere toekomst. Vgl. Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Het Huisgezin van Nazareth - Over de geestelijke verzorging van de emigranten, Exsul Familia Nazarethana (1 aug 1952), 3-9 Deze zorg moet concreet tot uitdrukking komen in iedere fase die de migrant ervaart: vanaf het vertrek voor de reis, vanaf de aankomst tot de terugkeer. Dit is een grote verantwoordelijkheid die de Kerk wil delen met alle gelovigen en de mannen en vrouwen van goede wil, die geroepen zijn met edelmoedigheid, opgewektheid, wijsheid en vooruitziende blik een antwoord te geven op de talrijke uitdagingen, gesteld door de migraties, ieder naar eigen mogelijkheden.

Document

Naam: MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN OPNEMEN, BESCHERMEN, STEUNEN EN INTEGREREN
104e Werelddag van Migranten en Vluchtelingen - 14 januari 2018
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 augustus 2017
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers; alineanummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam