• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

- De liturgie is leven voor heel het volk van de Kerk. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 26. "Liturgische handelingen zijn geen private handelingen, maar vieringen van de Kerk die het “sacrament van de eenheid” is, het heilig volk namelijk onder de bisschoppen verenigd en geordend” De liturgie is immers van nature “volks” en niet klerikaal, daar zij - zoals de etymologie leert - een handeling is voor het volk, maar ook van het volk. Zoals zeer veel liturgische gebeden ons in herinnering brengen, is het de handeling die God zelf voltrekt ten gunste van Zijn volk, maar ook de handeling van het volk dat naar God luistert die spreekt en reageert door Hem te prijzen, aan te roepen, de onuitputtelijke bron van leven en barmhartigheid te ontvangen die uit de heilige tekenen stroomt. De Kerk in gebed neemt al degenen op wier hart luistert naar het Evangelie zonder iemand af te schrijven: klein en groot, rijk en arm, kinderen en ouderen, gezonden en zieken, rechtvaardigen en zondaars worden bijeengeroepen. Naar het beeld van de “grote menigte” die de liturgie viert in het heiligdom van de hemel Vgl. Openb. 7, 9 gaat de liturgische vergadering in Christus over iedere grens van leeftijd, ras, taal en natie heen. De “volkse” reikwijdte van de liturgie herinnert ons eraan dat zij inclusief en niet exclusief is, gemeenschap met allen bevordert zonder echter eenvormig te maken, omdat zij ieder met zijn eigen roeping en originaliteit roept om aan het bouwen van het lichaam van Christus bij te dragen: “De Eucharistie is geen sacrament “voor mij”, het is het sacrament van velen die één lichaam, het heilig volk van God vormen”. Paus Franciscus, Homilie, Op het Hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus - Sacramentsdag 2017, Voorplein van St. Jan van Lateranen, “Herinner u” om een futloos geestelijk leven te vermijden (18 juni 2017), 6 Wij moeten dus niet vergeten dat vooral de liturgie de pietas van heel het volk van God tot uitdrukking brengt, die vervolgens wordt verlengd door vrome oefeningen en devoties die wij kennen onder de naam van volksvroomheid en die wij op haar waarde moeten schatten en in harmonie met de liturgie moeten aanmoedigen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 13 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 122-126

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE 68E ITALIAANSE WEEK VAN DE LITURGIE
Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 augustus 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam