• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

- De liturgie is “levend” op grond van de levende aanwezigheid van Hem die “door te sterven onze dood heeft vernietigd en door te verrijzen ons leven heeft hersteld”. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Prefatie I van Pasen Zonder de werkelijke aanwezigheid van het mysterie van Christus is er geen liturgische vitaliteit. Zoals er zonder hartslag geen menselijk leven is, zo bestaat er zonder het kloppend hart van Christus geen liturgisch handelen. Wat de liturgie bepaalt, is immers de verwezenlijking in de heilige tekenen van het priesterschap van Jezus Christus, ofwel het offer van Zijn leven tot aan het uitstrekken van Zijn armen op het kruis, een priesterschap dat voortdurend tegenwoordig wordt gesteld door riten en gebeden, vooral in Zijn Lichaam en Bloed, maar ook in de persoon van de priester, in de verkondiging van het Woord van God, in de vergadering die in zijn naam is bijeengekomen. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 7 Onder de zichtbare tekenen van het onzichtbare mysterie is het altaar, een teken van Christus, de levende steen die door de mensen is verworpen, maar hoeksteen is geworden van het geestelijk bouwwerk waarin aan de levende God de eredienst in geest en waarheid wordt aangeboden. (1 Pt. 2, 4)(Ef. 2, 20) Daarom wordt het altaar, het middelpunt waarop in onze kerken de aandacht gaat Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 299 Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Orde van dienst voor kerk- en altaarwijdingen (fragmenten), Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, editio typica (29 mei 1977). Ritus van de wijding van een altaar, Voorwoord, nrs. 155, 159., gewijd, gezalfd met het chrisma, bewierookt, gekust, vereerd: naar het altaar is de blik gericht van hen die bidden, priester en gelovigen, gericht, eromheen bijeengeroepen voor de heilige vergadering Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Orde van dienst voor kerk- en altaarwijdingen (fragmenten), Ordo Dedicationis ecclesiae et altaris, editio typica (29 mei 1977), 213. “Rondom dit altaar voeden wij ons met het Lichaam en Bloed van uw Zoon om uw ene en heilige Kerk te vormen” en Voorwoord; op het altaar wordt de offerande van de Kerk geplaatst die de Geest tot sacrament van het offer van Christus wijdt; vanaf het altaar worden het bron van het leven en de kelk van het heil geschonken, “opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Eucharistisch Gebed III

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE 68E ITALIAANSE WEEK VAN DE LITURGIE
Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 augustus 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 19 november 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam