• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van vernieuwing naar verdieping
Na veertig jaar is het goed om de afgelegde weg in ogenschouw te nemen. Reeds bij andere gelegenheden heb ik voorgesteld een soort gewetensonderzoek te doen naar de wijze waarop het Tweede Vaticaans Concilie is ontvangen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 36 Een der­gelijk onderzoek moet ook het liturgisch-sacramentele leven betreffen. "Wordt de liturgie beleefd als 'bron en hoogtepunt' van het kerkelijk leven, zoals 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
leer­de?" Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 36 Heeft de herontdekking van de waarde van Gods Woord die de liturgie-hervorming bewerkstelligde, een positief ant­woord gekregen binnen onze vieringen? Tot op welke hoogte is de liturgie in het concrete leven van de gelovigen binnenge­drongen en bepaalt zij het ritme van iedere afzonderlijke gemeenschap? Wordt zij als weg naar heiligheid opgevat, als innerlijke kracht van de apostolische dynamiek en van het mis­sionaire karakter van de Kerk?

Document

Naam: SPIRITUS ET SPONSA
Bij de veertigste verjaardag van de Constitutie Sacrosanctum Concilium, over de heilige Liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 2003
Copyrights: © 2004, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam