• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een rijk ontwikkeld thema, dat de conciliaire 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
aansneed, was dat van de gewijde kunst. Het Concilie biedt heldere aanwijzingen om haar ook in onze tijd een aanzienlijke plaats te laten innemen, opdat de eredienst ook door de pracht en de schoonheid van de liturgische kunst kan stralen. Hiertoe is het raadzaam om in initiatieven te voorzien voor de vorming van de verschillende ambachtslieden en kunstenaars, die de roeping hebben zich met de bouwen de versiering bezig te houden van de gebouwen die voor de liturgie worden gebruikt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 127 Aan dergelijke richtlijnen ligt een visie op de kunst, en in het bijzonder op de gewijde kunst, ten grondslag die haar relateert aan "de oneindige schoonheid van God die in mense­lijke werken enigszins tot uitdrukking moet worden ge­bracht." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 122

Document

Naam: SPIRITUS ET SPONSA
Bij de veertigste verjaardag van de Constitutie Sacrosanctum Concilium, over de heilige Liturgie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 2003
Copyrights: © 2004, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 3
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam