• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET FEEST VAN HEMELVAART OPENBAART WAAROM DE KERK BESTAAT
Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Vandaag wordt in Italië en andere landen Hemelvaart gevierd, 40 dagen na Pasen. De bladzijde Vgl. Mt. 28, 16-20 , die het Evangelie volgens de heilige Matteüs besluit, toont ons het ogenblik waarop de Verrezene definitief afscheid neemt van Zijn leerlingen. De scène situeert zich in Galilea, de plaats waar Jezus hen geroepen had om Hem te volgen en de eerste kern van Zijn nieuwe gemeenschap te vormen. Nu, deze leerlingen zijn door het “vuur” gegaan van het lijden en de verrijzenis. Bij het zien van de verrezen Heer, knielen zij voor Hem neer, maar sommigen twijfelen nog. Aan deze beangstigde gemeenschap, laat Jezus de immense taak na de wereld te evangeliseren en Hij maakt deze zending concreet door de opdracht te onderrichten en te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vgl. Mt. 28, 19  

De Hemelvaart van Jezus is aldus het slot van de zending die de Zoon van de Vader ontvangen heeft en het op gang brengen van de voortzetting van deze zending door de Kerk. Vanaf dat ogenblik wordt de aanwezigheid van Christus in de wereld bemiddeld door Zijn leerlingen, zij die in Hem geloven en Hem verkondigen. Deze zending zal duren tot het einde van de geschiedenis en zal elke dag de bijstand van de verrezen Heer mogen ervaren, die verklaart: “Ik ben met u tot aan het einde der wereld” (Mt. 28, 20). 

Zijn aanwezigheid geeft sterkte bij vervolging, bemoediging in de beproeving, steun in de moeilijke omstandigheden die de zending en de verkondiging van het Evangelie zullen ontmoeten. De Hemelvaart herinnert ons aan deze bijstand van Jezus en Zijn Geest die vertrouwen geeft en zekerheid aan ons getuigenis in de wereld. Het feest van Hemelvaart openbaart ons waarom de Kerk bestaat: de Kerk bestaat om het Evangelie te verkondigen! Alleen daarom. En het is ook de vreugde van de Kerk het Evangelie te verkondigen. De Kerk, dat zijn wij, gedoopten!

Wij worden vandaag uitgenodigd beter te begrijpen dat God ons de grote waardigheid en grote verantwoordelijkheid gegeven heeft Hem in de wereld te verkondigen, Hem voor de mensheid toegankelijk te maken. Ziedaar onze waardigheid, ziedaar de grootste eer van ieder van ons, van ons allen, gedoopten! Op dit feest van Hemelvaart, waarop wij de blik naar de Hemel richten, waarop Christus opgestegen is en aan de rechterzijde van de Vader zit, sterken wij onze stappen op aarde, om moedig en met enthousiasme onze weg te vervolgen, onze zending om te getuigen van het Evangelie en het overal te beleven. Maar wij zijn ons goed bewust dat dit niet in de eerste plaats afhangt van onze krachten, van organisatietalent of menselijke begaafdheid. Alleen met het licht en de kracht van de Heilige Geest kunnen wij onze zending doeltreffend vervullen en de ervaring van Jezus’ liefde en tederheid bij anderen steeds meer stimuleren. 

Vragen wij aan de Maagd Maria ons de hemelse goederen te helpen schouwen die de Heer ons beloofde, en steeds geloofwaardiger getuigen te worden van Zijn verrijzenis, van het ware Leven.

Document

Naam: HET FEEST VAN HEMELVAART OPENBAART WAAROM DE KERK BESTAAT
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 mei 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / SRKK / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam