• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE AFBEELDING EN HET GEBED VAN DE "VROUWE VAN ALLE VOLKEREN"

De bisschoppelijke commissie, belast met het onderzoek naar de authenticiteit van de verschijningen en boodschappen van de H. Maagd onder de titel van "Vrouwe van alle Volkeren" heeft na ernstige overweging en herhaalde bespreking als haar eenstemmig oordeel uitgesproken, dat, gelet op de inhoud van de boodschappen zelf, gelet ook op de omstandigheden, waaronder de gebeurtenissen plaats hadden, niets te vinden is, wat niet geheel op natuurlijke wijze kan worden uitgelegd en dat telkens nieuwe argumenten de zekerheid verschaffen, dat er niet de minste grond is voor de veronderstelling, dat hier een bovennatuurlijke oorsprong aanwezig zou zijn.

In aansluiting op hetgeen Wij reeds bepaald hebben in Ons schrijven van 29 mei 1954, zien Wij Ons thans verplicht, Ons besluit te handhaven, dat namelijk de beeltenis van de "Vrouwe van alle Volkeren" in het openbaar niet mag worden vereerd.

Tevens echter zijn Wij verplicht overeenkomstig Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
van het Kerkelijk Wetboek met ons volle bisschoppelijke gezag aan allen, geestelijken zowel als leken, ten strengste te verbieden door het verspreiden van geschriften of door het houden van vergaderingen of op welke wijze ook de verschijningen of boodschappen voor te stellen als zijnde van bovennatuurlijke oorsprong.

Document

Naam: OVER DE AFBEELDING EN HET GEBED VAN DE "VROUWE VAN ALLE VOLKEREN"
Soort: Nederland
Auteur: Mgr. J. P. Huibers
Datum: 7 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief 11e jrg no 26 p 659
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

  • Congregatie voor de Geloofsleer
    Notitie aangaande de vermeende verschijningen en boodschappen onder de titel Vrouwe van alle volkeren (25 mei 1974)
    (1)
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam