• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ongeoorloofde praktijken

Een tweede punt betreft de „zedelijke daad". De zedelijke persoonlijkheid, waarover vrij spraken, is niet iets statisch, maar iets dynamisch, d.w.z. haar taak en haar doel is, in de uitoefening van het beroep uit te komen en haar stempel er op te drukken. Gij vestigt de aandacht op het feit, dat er in uw vak, gelijk in vele andere dergelijke, een zedelijke verwording aan het licht treedt, die zich snel uitbreidt, ernstige bezorgdheid verwekt en een energieke reactie vraagt van algemene bestrijding. Wil zulk een actie doeltreffend zijn, dan moet men elkander steunen om de medewerking te weigeren tot iets, dat een ernstige en bezadigde geest als immoreel brandmerkt; en dan moet men elkander helpen om datgene te bevorderen en uit te voeren, wat met de beroepsmoraal overeenkomt, d.w.z. datgene, wat het gerechtvaardigd voordeel van de onmiddellijk belanghebbenden en het algemeen welzijn verwezenlijkt en verzekert. Wij willen ons niet inlaten met de uiteenzetting van een gedetailleerde casuïstiek en met de bespreking van alle mogelijke manieren om een zedelijk-aanvechtbaar voordeel te behalen, zoals ongeoorloofde overschrijvingen, camouflages, valse inschrijvingen, fictieve rekeningen, verzwijgen van overmatige winsten enz. Allemaal zaken, die u dikwijls onder de ogen komen bij de boekencontrole en waarvoor men uw stilzwijgen vraagt of misschien zelfs uw medewerking.

Houding van de eerlijke boekhouder
Een boekhouder moet er trots op zijn, als men van hem zegt, dat hij ontoegankelijk is voor bepaalde „gratificaties", "aandelen in de winst", "schadeloosstellingen voor risico's" enz. Als zulke karakters naast de onkreukbaarheid nog een werkelijke bekwaamheid hebben, dan zullen zij hun weg zeker vinden en gewaardeerde raadgevers en helpers zijn in de moeilijkste omstandigheden.

Document

Naam: LORSQUE NOUS AVONS
Tot het eerste congres van de Europese unie van deskundigen in boekhouden, economie en financieën
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 9 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0762 p. 68-76
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 30 maart 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam