• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
9. Synodaliteit

De werkzaamheid van de Curie moet synodaal zijn: gewone vergaderingen van het hoofd van elk dicasterium worden voorgezeten door de Paus Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Over de hervorming van de Romeinse Curie, Pastor Bonus (28 juni 1988), 22; regelmatige audiënties met het hoofd van elk dicasterium; gewone vergaderingen tussen de dicasteria. Door het aantal dicasteria te beperken, zullen meer en meer systematische ontmoetingen kunnen plaatshebben van de prefecten met de paus evenals vergaderingen van het hoofd van de verschillende dicasteria, wat niet het geval kan zijn als de groep te talrijk is. 

Synodaliteit Vgl. Paus Franciscus, Angelus/Regina Caeli, 4e Zondag van de Advent (Jaar C) - Sint Pietersplein, Echt Kerstmis vieren is stilstaan bij plaatsen van verbazing (20 dec 2015). Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 171 Tappe dell’ascolto per la riforma della Curia sono state: 1. Raccolta di pareri nell’estate 2013: dai Capi Dicastero e altri; dai Cardinali del Consiglio; da singoli Vescovi e Conferenze Episcopali dell’area territoriale di provenienza; 2. Riunione dei Capi Dicastero del 10 settembre 2013 e del 24 novembre 2014; 3. Concistoro del 12-13 febbraio 2015; 4. Lettera del Consiglio dei Cardinali ai Capi Dicastero del 17 settembre 2014 per eventuali “decentramenti”; 5. Interventi di singoli Capi Dicastero nelle riunioni del Consiglio dei Cardinali per richiesta di proposte e pareri per la riforma del singolo Dicastero (cfr. Marcello Semeraro, La riforma di Papa Francesco, Il Regno, pp. 433 – 441). moet er ook zijn binnen elk dicasterium door bijzonder belang te verlenen aan de congresso en ten minste de gewone zitting veelvuldiger te laten plaatsvinden. In elk dicasterium dient fragmentatie vermeden te worden, die door meerdere factoren kan veroorzaakt worden zoals toename van gespecialiseerde sectoren die autoreferentieel kunnen worden. De coördinatie tussen deze moet gebeuren door de secretaris of ondersecretaris. 

Document

Naam: PRINCIPES VAN DE CURIEHERVORMING
Tot leden van de Romeinse Curie bij gelegenheid van het uitwisselen van de Kerstwensen 2016
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 22 december 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Radio Vaticana / Stg. InterKerk
Gedeeltelijke vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap, rest voorlopig Engelstalige versie;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 23 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam