• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
2. Zin voor pastoraal (pastorale bekering)

Aangezien de Curie een dienstbare gemeenschap is en herinnerend aan het beeld van de herder Vgl. Ez. 34, 16 Vgl. Joh. 10, 1-21 , “doet het ook ons goed, die geroepen zijn om herder te zijn in de Kerk, dat we ons door het gelaat van God de Goede Herder laten verlichten, zuiveren en transformeren en ons geheel vernieuwd aan onze zending laten terugschenken. Mogen wij ook op ons werkterrein grote zin voor pastoraal voelen, ontplooien en in praktijk brengen, vooral tegenover degenen die wij dagelijks ontmoeten. Dat niemand zich veronachtzaamd of verkeerd behandeld voele, maar dat iedereen en vooral hier, de ervaring moge opdoen van de voorkomende zorg van de Goede Herder”. Paus: Zich in dienst stellen van God en goede herders zijn Paus opent consistorie met oproep tot eenheid Achter papieren staan personen. 

De inzet van al het personeel van de Curie moet bezield zijn door zin voor pastoraal en een spiritualiteit van dienstbaarheid en gemeenschapszin, want dat is het tegengif voor alle vergif van verwaande ambitie en bedrieglijke rivaliteit. In die zin waarschuwde de zalige Paulus VI: “Dat de Romeinse Curie geen bureaucratie zou zijn, zoals sommigen ten onrechte menen, pretentieus en antipathiek, uitsluitend juridisch en ritualistisch, noch een school van verborgen ambities en dove rivaliteiten, zoals anderen haar beschuldigen; moge zij daarentegen een ware gemeenschap zijn van geloof en liefde, gebed en werk; een gemeenschap van broeders en zonen van de paus die alles doen, met respect voor de competentie van de ander en met zin voor samenwerking, om hem dienstbaar te zijn doorheen zijn dienst aan de broeders en zonen van de universele Kerk en de hele aarde”. H. Paus Paulus VI, Toespraak, Tot de Romeinse Curie, Quali Siano (21 sept 1963)

Document

Naam: PRINCIPES VAN DE CURIEHERVORMING
Tot leden van de Romeinse Curie bij gelegenheid van het uitwisselen van de Kerstwensen 2016
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 22 december 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Radio Vaticana / Stg. InterKerk
Gedeeltelijke vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap, rest voorlopig Engelstalige versie;
alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 23 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam