• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het heilige Concilie verheugt zich over deze en dergelijke initiatieven, die in bepaalde streken reeds een grote bloei hebben bereikt, en het spreekt de wens uit, dat ze ook elders waar dit nodig is, worden gestimuleerd. Bovendien moeten er voor alle apostolaatsterreinen documentatie - en studiecentra worden opgericht, niet alleen voor theologie, maar ook voor de antropologie, de psychologie, de sociologie, de methodologie, om de leken, mannen en vrouwen, jonge mensen en volwassenen, beter in staat te stellen hun capaciteiten tot ontwikkeling te brengen.

Het heilige Concilie doet daarom in naam van de Heer een dringend beroep op alle leken, om bereidwillig, edelmoedig en met elan gehoor te geven aan de stem van Christus, die hen op dit moment met grote aandrang uitnodigt, en aan de stuwing van de Heilige Geest.

Mogen vooral de jongeren zich bewust zijn, dat deze oproep hen geldt en mogen zij energiek en met heel hun hart er gevolg aangeven. De Heer zelf immers nodigt door deze heilige Synode alle leken opnieuw uit, om zich steeds inniger met Hem te verenigen, om zijn gevoelens tot de hunne te maken. Vgl. Fil. 2, 5 en deel te nemen aan zijn heilszending. Hij zendt hen opnieuw naar alle steden en plaatsen, waarheen Hij zelf van pan is te gaan Vgl. Lc. 10, 1 , opdat zij zijn medewerkers worden in de verschillende vormen en methoden van het éne apostolaat van de Kerk, dat zich voortdurend moet aanpassen aan de nieuwe noden van de tijd. Zo zullen zij altijd voortgaan met het werk des Heren, wetend, dat hun inspanning, dank zij Hem, niet vergeefs is. Vgl. 1 Kor. 15, 58

Document

Naam: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
Over het lekenapostolaat
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0820, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam