• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Sinds meerdere tientallen jaren hebben de leken in vele landen zich sterker aan het apostolaat gewijd en zich aaneengesloten in de meest verschillende activiteiten en organisaties, die nauw verbonden blijven met de hiërarchie en strikt apostolische doeleinden hebben nagestreefd en nog nastreven. Onder deze of soortgelijke instellingen uit het verleden verdienen vooral vermelding de instellingen, die weliswaar eigen methoden volgden, maar toch rijke vrucht hebben opgeleverd voor het koninkrijk van Christus; ze zijn door de pausen en talrijke bisschoppen met recht aanbevolen en begunstigd en hebben van hen de naam "Katholieke Actie" ontvangen, en heel dikwijls werden ze gekwalificeerd als een medewerking van de leken aan het hiërarchisch apostolaat. Vgl. Paus Pius XI, Brief, Aan kardinaal Bertram (13 nov 1928) Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Begroeting van de Italiaansche Katholieke Actie en dankbare hulde aan Paus Pius XI, Se a temperare (4 sept 1940), 1

Deze apostolaatsvormen, of ze nu Katholieke Actie heten of niet, die in onze tijd een waardevol apostolaat uitoefenen vertonen de volgende kenmerken, die men samen moet nemen.

  1. Het onmiddellijke doel van dergelijke organisaties is het apostolische doel van de Kerk, n.l. de evangelisatie en de heiliging van de mensen en de vorming van een christelijk geweten, zodat zij in staat zijn, de verschillende gemeenschappen en de verschillende milieus te bezielen met de geest van het Evangelie.
  2. De leken schenken bij hun samenwerking met de hiërarchie, op hun eigen wijze, de inbreng van hun ervaring en nemen verantwoording op zich bij de leiding van deze organisaties, bij het beoordelen van de omstandigheden, waaronder een pastorale actie van de Kerk moet worden ontplooid, en bij de uitwerking en doorvoering van het program.
  3. De leken treden gezamenlijk op als een organisch lichaam, zodat de gemeenschap van de Kerk beter tot uitdrukking komt en het apostolaat vruchtbaarder wordt.
  4. Of de leken nu op eigen initiatief zich aanbieden voor activiteit en rechtstreekse medewerking met het hiërarchisch apostolaat, ofwel deze op uitnodiging aanvaarden, steeds handelen zij onder de hogere leiding van de hiërarchie zelf, die deze medewerking ook door een uitdrukkelijk mandaat kan bekrachtigen.

De organisaties waarin naar het oordeel van de hiërarchie deze kenmerken tezamen aanwezig zijn, zijn te beschouwen als Katholieke Actie, al hebben ze, naargelang plaatsen en volken dit eisen, verschillende vormen en namen.

Het heilig Concilie beveelt deze instellingen, die ongetwijfeld in vele landen tegemoet komen aan de noden van het apostolaat van de Kerk, dringend aan. Het nodigt de priesters en leken, die daarin werkzaam zijn, uit om de genoemde kenmerken steeds meer te verwezenlijken en met alle andere vormen van apostolaat steeds broederlijk in de Kerk samen te werken.

Document

Naam: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
Over het lekenapostolaat
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0820, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam