• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De bisschoppen, de pastoors en de andere priesters, zowel seculieren als regulieren, moeten voor ogen houden, dat alle gelovigen, geestelijken en leken, gelijkelijk het recht en de plicht hebben om het apostolaat uit te oefenen en dat de leken een eigen taak hebben te vervullen bij de opbouw van de Kerk. Vgl. Paus Pius XII, Toespraak, Tot de deelnemers aan het tweede internationale congres voor lekenapostolaat te Rome, Six ans se sont écoulés (5 okt 1957), 17. A.A.S. 49 (1957) 927 (Eccl. Doc. 0784, n. 17) Daarom moeten zij met de leken broederlijk samenwerken in de Kerk en voor de Kerk en een bijzondere zorg hebben voor de leken, waar dezen apostolisch werkzaam zijn. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 37

Zorgvuldig moeten er geschikte en goed onderlegde priesters worden uitgekozen om de leken te helpen bij bijzondere vormen van apostolaat. Vgl. Paus Pius XII, Apostolische Exhortatie, Aan geheel de geestelijkheid in vrede de na te streven heiligheid van het priesterlijk leven, Menti Nostrae (23 sept 1950), 4 Zij, die zich aan dit werk wijden krachtens opdracht van de hiërarchie, vertegenwoordigen de hiërarchie bij hun pastorale activiteit; zij moeten de goede betrekkingen van de leken met de hiërarchie bevorderen en daarbij altijd trouw blijven aan de geest en de leer van de Kerk; zij moeten zich inzetten voor de verdieping van het geestelijk leven en de apostolische zin van de hun toevertrouwde katholieke verenigingen; met wijze raad zullen zij hun apostolische activiteit begeleiden en hun initiatieven aanmoedigen. In een voortdurende dialoog met de leken zullen zij nauwkeurig de mogelijkheden onderzoeken om de apostolische actie succesvoller te maken.

Zij zullen de geest van eenheid binnen de vereniging zelf en tussen haar en andere verenigingen trachten te versterken.

De kloosterlingen tenslotte, broeders en zusters, moeten waardering hebben voor het apostolisch werk van de leken; volgens de geest en de richtlijnen van hun instituten zullen zij graag hun hulp geven aan het werk van de leken Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 8; de werkzaamheden van de priesters moeten zij steunen, helpen en aanvullen.

Document

Naam: APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
Over het lekenapostolaat
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0820, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam