• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar, wie de zaak nauwkeuriger en dieper beschouwt, zal duidelijk inzien, dat aan dit zo vurig gewenste herstel der maatschappij moet voorafgaan een hernieuwing van de christelijke geest, waarvan zovelen, die zich op economisch terrein bewegen, alom jammerlijk zijn afgeweken. Anders zullen alle pogingen vergeefs zijn, en zal er een gebouw worden opgetrokken, niet op de vaste steengrond, maar op het losse zand. Vgl. Mt. 7, 24 vv
Welnu, eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, wij hebben de hedendaagse volkshuishouding onderzocht en geconstateerd, dat zij lijdende is aan zeer ernstige kwalen. Wij hebben ook het communisme en het socialisme opnieuw voor de vierschaar geroepen, en zijn tot de bevinding gekomen, dat alle schakeringen daarvan, zelfs de gematigde, ver afwijken van de voorschriften des Evangelies.
„Als dus - om met onze voorganger te spreken - de maatschappij genezing zoekt, dan kan zij die alleen vinden in de terugkeer tot het christelijk leven en de christelijke instellingen." Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 22 Dat alleen kan een afdoend middel verschaffen tegen de al te grote bezorgdheid voor de vergankelijke dingen, die de oorsprong is van alle kwalen; dat alleen kan de ogen der mensen, die, als in betovering, zich blind staren op de voorbijgaande goederen dezer wereld, daarvan afwenden en naar de hemel richten. En wie zal ontkennen, dat de maatschappij op het ogenblik dit middel het hardst nodig heeft?

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam