• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De éne groep in het socialisme heeft ongeveer dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als volgens onze boven gegeven uiteenzetting de kapitalistische economie en is tot communisme vervallen. Dit communisme heeft twee punten op zijn program staan, die het, niet in het geheim of met slinkse middelen, maar openlijk en onverholen, met aanwending van alle middelen, de gewelddadigste niet uitgesloten, tracht te verwezenlijken, namelijk de felste klassenstrijd en de algehele afschaffing van de privaat eigendom. Bij dit streven schrikt het voor niets terug, eerbiedigt het niets. En heeft het eenmaal de macht in handen, dan gaat het zo wreed, zó onmenselijk te werk, dat het ongelooflijk is, en grenst aan het monsterachtige. Dat getuigen de schrikbarende slachtingen en verwoestingen, waarmee het de uitgestrekte gebieden van Oost-Europa en Azië heeft overdekt. En hoe zeer het gekant is tegen de H. Kerk en zelfs tegen God, hoe zeer het beider verklaarde vijand is, dat hebben de feiten, helaas, maar al te duidelijk bewezen, en dat is maar al te goed bekend. En daarom, ofschoon wij het overbodig achten, de oprechte en getrouwe zonen der Kerk voor het goddeloze en onrechtvaardige van het communisme te waarschuwen, kunnen wij toch niet dan met diepe droefheid de zorgeloosheid gadeslaan van hen, die het dreigende gevaar schijnen te onderschatten, en lijdelijk toezien, dat alom een stelsel verbreid wordt, dat met geweldpleging en moord de gehele maatschappij dreigt te vernietigen; maar des te strenger veroordeling verdient de laksheid van hen, die verzuimen, wantoestanden uit de weg te ruimen of te verbeteren, die de verbittering der volkeren gaande maken en de weg bereiden voor de omverwerping en vernietiging der maatschappij.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam