• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Echter zal dit alles niet te verwezenlijken zijn, zolang de arbeiders niet door overleg en spaarzaamheid zich tot een bescheiden vermogen kunnen opwerken, zoals wij reeds, de voetstappen drukkend van onzen voorganger, aanstipten. Maar waarvan zal hij bij een zuinige levenswijze, iets kunnen overleggen, dan van zijn arbeidsloon, daar hij toch niets anders bezit, dan zijn arbeidsvermogen, om in zijn onderhoud en zijn levensbehoeften te voorzien? Laten wij dus de loonkwestie, die Leo XIII „van heel groot belang” Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 34 noemde, gaan behandelen, en diens leer en voorschriften, waar dit nodig mocht zijn, nader verklaren en verder ontwikkelen.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam