• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit nu is het doel, dat volgens onze voorganger zo dringend noodzakelijk moet worden nagestreefd: de verlossing van het proletariaat. Wij kunnen daarop niet krachtig genoeg de nadruk leggen, en er niet dikwijls genoeg op aandringen, juist omdat zulke heilzame verordeningen van de paus niet zelden in de wind geslagen zijn, deels omdat men ze opzettelijk doodzweeg, deels wijl ze als onuitvoerbaar werden beschouwd, terwijl nochtans de mogelijkheid en de noodzakelijkheid bestaat, ze te verwezenlijken. En als het pauperisme, dat Leo XIII in al zijn verschrikkelijkheid aanschouwde, niet meer van gelijke afmetingen is, dan hebben toch die verordeningen. niets van hun kracht en wijsheid verloren. Weliswaar is het lot van de arbeiders verbeterd en meer in overeenstemming gebracht met de eisen der billijkheid, en vooral in de landen, waar de cultuur en de welvaart op hoog peil staan, kunnen zij niet meer zonder uitzondering beschouwd worden als slachtoffers van ellende en armoe. Maar, sedert de techniek en industrie in uiterst snel tempo ontelbare streken binnendrongen en bezetten, zowel de nieuwe landen als de oude cultuurlanden van het verre Oosten, is ook het noodlijdende proletariaat tot een ontzaglijk getal aangegroeid, en hun klachten stijgen tot God op van de aarde. Bij hen voegt zich het reuzenleger der landarbeiders, die, op het laagste levenspeil neergedrukt, voor altijd verstoken zijn van de hoop, om ooit „enig grondbezit” Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 35 te verwerven en zodoende, als er geen oordeelkundige en afdoende maatregelen genomen worden, voor altijd gedoemd zijn tot een proletariërleven.
Het is volkomen waar, dat een proletariërbestaan lang niet hetzelfde is als pauperisme; maar het feit alleen van die onafzienbare drommen proletariërs naast een kleine kring van onmetelijk rijken, is het meest onweerlegbare bewijs, dat de rijkdommen, die onze tijd van industrialisme zo overvloedig heeft voortgebracht, volstrekt niet behoorlijk verdeeld zijn, en aan de verschillende klassen der maatschappij in allesbehalve juiste verhouding zijn ten goede gekomen.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam