• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Thans overgaande tot de afzonderlijke vraagstukken, beginnen wij met het eigendomsrecht. Gij weet. eerbiedwaardige broeders en geliefde zonen, dat onze voorganger z.g. het eigendomsrecht met kracht verdedigd heeft tegen de leerstellingen der socialisten van zijn tijd, door te bewijzen, dat de vernietiging van het privaatbezit niet een zegen, maar een ontzettende ramp zou worden voor de arbeidersklasse. Maar omdat sommigen de paus en zelfs de Kerk op de onrechtvaardigste wijze ten laste leggen, de zijde gekozen te hebben van de bezittende klassen tegenover de arbeiders en dit nog steeds te doen, en omdat er onder de katholieken meningsverschil bestaat omtrent de ware, de echte opvatting van Leo XIII, hebben wij besloten, die leer, die niets anders is dan de katholieke leer aangaande dit punt, tegen laster te verdedigen, en voor een verkeerde uitleg te behoeden.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam