• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Veertig jaren zijn voorbijgegaan, sinds Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
, de magistrale encycliek van Leo XIII z.g. is verschenen, en in dankbare herinnering maakt de gehele katholieke wereld zich op, de uitvaardiging van deze Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
op een waardige en luisterrijke wijze te herdenken.
En daar is wel reden toe. Want al was voor dit voortreffelijk document van herderlijke bezorgdheid in zekere zin de weg bereid door de encyclieken van deze zelfde paus over de grondslag der menselijke samenleving, namelijk het huisgezin en het H. Sacrament des huwelijks Paus Leo XIII, Encycliek, Over het christelijk huwelijk, Arcanum divinae sapientiae (10 feb 1880), over de oorsprong van het staatsgezag Paus Leo XIII, Encycliek, Over de oorsprong van de burgerlijke macht, Diuturnum illud (29 juni 1881) en de verhouding, waarin dit behoort te staan tot de Kerk Paus Leo XIII, Encycliek, Het onvergankelijk werk van den barmhartigen God - Over de christelijke staatsinrichting, Immortale Dei (1 nov 1885), over de voornaamste verplichtingen der christelijke staatsburgers Paus Leo XIII, Encycliek, Over de voornaamste plichten van de christelijke burgers, Sapientiae Christianae (10 jan 1890), door zijn encyclieken tegen het socialisme Paus Leo XIII, Encycliek, Over het socialisme, Quod Apostolici Muneris (28 dec 1878) en de valse leer aangaande de menselijke vrijheid Paus Leo XIII, Encycliek, Over de menselijke vrijheid, Libertas praestantissimum (20 juni 1888), en door andere dergelijke zendbrieven, die de opvattingen van Leo XIII meer dan voldoende hadden uitgedrukt, - de bijzondere verdienste van Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
, waardoor zij zich van de andere encyclieken onderscheidde, was hierin gelegen, dat zij aan heel het mensdom de veiligste richtlijnen aanwees voor een bevredigende oplossing van het moeilijke probleem omtrent de menselijke samenleving, het zg. sociale vraagstuk, en wel op het ogenblik, waarop dit juist het meest gewenst, ja zo dringend nodig was.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam