• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gelijk verder de inwoners van een gemeente tot de meest verschillende doeleinden verenigingen plegen op te richten, waarvan ieder naar vrije keuze lid kan worden of niet, zo zullen ook vakgenoten met elkaar verenigingen aangaan, waarvan het lidmaatschap evenzeer vrij is, en waarvan het doel op ,de een of andere wijze met de uitoefening van het beroep samenhangt. Daar deze vrije verenigingen door onze voorganger z.g. nauwkeurig en helder beschreven zijn, achten wij het voldoende, op dit ene nog de aandacht te vestigen: dat de mens vrij is, niet alleen om zulke verenigingen van privaatrechtelijk karakter op te richten, maar ook, om in die verenigingen „naar believen die inrichting en die statuten te kiezen, welke volgens hun oordeel het meest bevorderlijk zijn voor het beoogde doel.” Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 42 Eveneens moet de vrijheid erkend worden om verenigingen in het leven te roepen, die de grenzen van de afzonderlijke beroepen overschrijden. Wij hopen echter, dat de vrije verenigingen, die reeds een bloeiend bestaan leiden, en op heerlijke resultaten kunnen wijzen, zich ten doel zullen stellen, en naar vermogen dit doel zullen helpen bereiken, om, in de geest der christelijke sociologie, de weg te bereiden voor die voortreffelijker organisaties, waarvan wij boven gewag maakten, namelijk de bedrijf- en beroepschappen.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam