• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar echter, volgens de uitstekende uiteenzettingen van St. Thomas Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Contra Gentiles. III. 71 Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I, q. 65, a. 2, i.c., onder orde verstaan wordt: een eenheid verkregen door harmonische verbinding van meerdere delen, kan er geen sociale orde, in de ware zin des woords, bestaan, als niet de verschillende ledematen der maatschappij door een hechte band tot een eenheid worden samengevoegd. Welnu, die samenvoegende kracht ligt eerstens in het feit, dat werkgevers en werknemers van eenzelfde bedrijf- of beroepschap gemeenschappelijk goederen produceren of diensten verrichten, en vervolgens in het algemeen welzijn, waartoe alle bedrijf- en beroepschappen, zonder uitzondering, ieder voor zijn deel, in eensgezindheid moeten medewerken. En deze eenheid zal des te hechter en des te vruchtbaarder zijn, naarmate de afzonderlijke personen en de bedrijf- en beroepschappen zelf er naar zullen streven, hun taak met steeds meer toewijding te vervullen en daarin uit te munten.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam