• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Want, ofschoon de arbeid, naar onze voorganger onomwonden in zijn encycliek Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 16 verklaart, geen koopwaar is, maar de menselijke waardigheid van den arbeider er in gerespecteerd moet worden en de arbeid derhalve niet als het eerste het beste artikel in de handel kan gebracht worden, is het toch bij de huidige stand van zaken, juist vraag en aanbod van arbeid, die het mensdom op de arbeidsmarkt in twee partijen of kampen splitst; en de onenigheid tussen die twee partijen doet de arbeidsmarkt als in een slagveld verkeren, waar, front tegen front, heftig wordt gestreden. Dat dit verschrikkelijk euvel, dat heel de maatschappij naar de afgrond sleurt, zonder uitstel moet worden weggenomen, is voor een ieder duidelijk. Nochtans zal een volmaakt herstel dan slechts intreden, wanneer, met opheffing van bovengenoemde tegenstelling, welgeordende organen in het lichaam der maatschappij zullen gevormd worden; bedrijf- en beroepschappen namelijk waarbij de mensen niet ingedeeld worden volgens de plaats, die zij op de arbeidsmarkt innemen, maar volgens de verschillende maatschappelijke functies, door ieder verricht. Want evenals degenen, die in elkaars nabijheid wonen, natuurlijkerwijze een gemeente vormen, zo ook worden zij, die eenzelfde vak of beroep uitoefenen, van economische of andere aard, door de natuur er toe geleid, om zekere corporaties of lichamen te scheppen. Zó natuurlijk is dit, dat velen gewoon zijn deze lichamen, die eigen rechten bezitten, zoal niet wezensbestanddelen, dan toch minstens natuurlijke elementen der burgerlijke maatschappij te noemen.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam