• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een zeer belangrijke factor in deze is ook een juiste verhouding tussen de lonen onderling: en daarmee hangt weer nauw samen een juiste verhouding tussen de prijzen, waartegen de producten der verschillende bedrijven, als landbouwbedrijf, industriële bedrijven enz. verkocht worden. Wanneer op dit alles voldoende gelet wordt, zullen de verschillende takken van bedrijf zich samenvoegen en samengroeien tot één lichaam, en, evenals de delen van het lichaam, elkaar aanvullen en vervolmaken. Eerst dan immers zal het economisch-sociaal leven duurzaam gevestigd zijn, en zijn bestemming bereiken, wanneer aan allen en ieder afzonderlijk al de goederen ter beschikking gesteld zijn, die door de schatten en de hulpmiddelen der natuur, door de techniek, en door de sociale organisatie van het economisch leven kunnen worden opgebracht. De maat nu van die goederen moet zo groot zijn, dat ze niet slechts toereikend is, om in het noodzakelijke en in een passend comfort te voorzien, doch de mensen ook kan brengen tot die welstand, die, mits verstandig gebruikt, niet alleen geen belemmering is voor de deugd, maar haar veeleer krachtig bevordert. H. Thomas van Aquino, De Regimine Principium. I. 15 Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 27

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam