• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
2. Omstandigheden waarin de onderneming verkeert
Ook met de onderneming en den ondernemer moet bij de loonbepaling rekening worden gehouden. Onrechtvaardig immers zou het zijn, buitensporige looneisen te stellen, waaraan de onderneming, op straffe van eigen ondergang en daaruit voortvloeiende ellende voor haar arbeiders, niet kan voldoen. Intussen, als de onderneming minder rendeert door gebrek aan initiatief of activiteit, of doordat ze geen rekening houdt met de vooruitgang op technisch en economisch gebied, dan kan dit niet gelden als een gegrond motief, om het loon der arbeiders te verlagen. Gaat echter de onderneming zelve gedrukt onder onrechtvaardige lasten, of wordt ze gedwongen haar producten beneden de rechtvaardige prijs te verkopen, zodat er te weinig inkomt voor de uitbetaling van een billijk loon aan de arbeiders, dan staan zij, die zulk een druk op de onderneming uitoefenen, schuldig aan een zwaar misdrijf; zij immers ontroven het rechtvaardige loon aan de arbeiders, die door noodzaak worden gedwongen, met minder dan het hun rechtmatig toekomende genoegen te nemen.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam