• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Welnu, het is duidelijk te begrijpen, dat men, evenals bij de eigendom, zo ook bij de arbeid, vooral wanneer deze in dienst van een ander verricht wordt, niet alleen het persoonlijk of individueel, maar ook het sociaal karakter in aanmerking moet nemen. En dat spreekt vanzelf: als er immers geen werkelijk sociaal organisme bestaat, als geen sociale rechtsorde de arbeid beschermt, als de verschillende, onderling zo nauw samenhangende, bedrijven niet samenwerken en elkaar onderling aanvullen, als vooral intellect, kapitaal en arbeid niet gecombineerd worden en als het ware een eenheid vormen, kan de menselijke werkdadigheid haar anders bereikbare resultaten niet opleveren. En daarom is het onmogelijk deze op de juiste waarde te schatten en naar gelijkheid te belonen, als de sociale en individuele aard er van buiten beschouwing blijft.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam