• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om echter de strijdvragen, die over de eigendom en de daarop rustende verplichtingen gerezen zijn,. binnen bepaalde perken te houden, moet als princiep vooropgesteld worden, wat reeds Leo XIII heeft vastgelegd, dat er onderscheid bestaat tussen het eigendomsrecht en het gebruik daarvan. Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891) Immers, dat men de verdeling van de bezittingen onaangetast laat, dat men geen inbreuk maakt op het recht van een ander door de grenzen van eigen bezit te over schrijden, dat is een eis van de zg. ruilrechtvaardigheid; maar de verplichting, om slechts een behoorlijk gebruik te maken van zijn bezit, valt niet onder de genoemde ruilrechtvaardigheid, maar onder andere deugden, waarvan de onderhouding „niet langs gerechtelijke weg kan gevorderd worden”. Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 19 Onjuist is daarom de bewering, dat de grenzen van het eigendomsrecht en van het behoorlijk gebruik daarvan samenvallen; en nog veel verder bezijden de waarheid ligt de bewering, dat alleen al door misbruik of niet-gebruik het eigendomsrecht opgeheven wordt of verloren gaat.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam