• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar omdat in de loop van die jaren enige twijfels gerezen zijn over de juiste opvatting van enkele passages in de encycliek van Leo XIII, of over de daaruit af te leiden gevolgtrekkingen twijfels, die aanleiding gegeven hebben tot een niet altijd even kalme gedachtewisseling, zelfs onder katholieken - en omdat anderzijds de nieuwe noden van onze tijd en de verandering van toestanden een nauwkeurige: toepassing van Leo's leer en zelfs enige toevoegingen noodzakelijk hebben gemaakt, grijpen wij gaarne de gunstige gelegenheid aan, om aan deze twijfels en aan de eisen van onze tegenwoordige tijd, voor zover in ons vermogen is, tegemoet te komen, overeenkomstig ons apostolisch ambt, dat ons schuldenaars doet zijn van alle mensen. Vgl. Rom. 1, 14

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam