• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat nu de wereldlijke macht betreft: Leo XIII, die de grenzen, door het liberalisme gesteld, moedig overschreed, leert onverschrokken, dat zij niet moet beschouwd worden enkel en alleen als de bewaakster van recht en orde, maar dat het veeleer haar taak is, met alle kracht er naar te streven, dat „door de gehele geest van wetten en instellingen reeds uit de inrichting en het bestuur van de staat de welvaart zo van de gemeenschap als van de individuen vanzelf opbloeie.” Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 16 Hij leert verder, dat aan elke staatsburger en aan elk gezin afzonderlijk zeer zeker een behoorlijke vrijheid van handelen moet worden gelaten: nochtans met inachtneming van het algemeen belang, en zó, dat niemand daardoor onrecht geschiedt. Dat het de taak is van de regering, de gemeenschap en haar leden te beschermen, maar dat zij juist bij de verdediging van de rechten der individuen, op de eerste plaats haar aandacht moet schenken aan de onvermogenden en onbemiddelden. „Want de klasse der rijken is door eigen middelen beschut en heeft dus de bescherming van de staat minder nodig; maar de misdeelden, niet beveiligd door eigen vermogen, steunen vooral op de bescherming van de staat. Daarom moet deze zijn bijzondere zorg en waakzaamheid uitstrekken tot de loonarbeiders, daar deze tot het groot aantal van de bezitlozen behoren." Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 29

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam