• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Er is echter meer. Toen de staatslieden der voornaamste mogendheden na de gruwelijke wereldoorlog de vrede wilden herstellen door een radicale herschepping der sociale verhoudingen, waren er onder de aangegeven richtlijnen, die zij hebben bekrachtigd en waardoor de arbeid der werklieden volgens recht en billijkheid zou worden geregeld, ook zeer veel punten, die met de beginselen en wenken van Leo XIII zo wonderbaar overeenstemmen, dat het de schijn heeft, als waren ze bewust daaraan ontleend. De encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
is voorzeker een gedenkwaardig document geworden, waarop met recht kunnen toegepast worden de woorden van Jesaja: „Hij zal de vaan heffen voor de volkeren!” (Jes. 11, 12)

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam