• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vooreerst heeft de Kerk deze rijke bronnen volstrekt niet ongebruikt hij zich laten liggen; neen zij heeft er overvloedig uit geput ten bate van het algemeen welzijn, de zo vurig begeerde vrede. Leo XIII zelf toch en zijn opvolgers hebben niet opgehouden, de leer van de encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
aangaande de sociale en economische vragen, telkens en telkens, in woord en geschrift, te verkondigen en in te scherpen, en, overeenkomstig de bestaande behoeften, doelmatig toe te passen op toestanden en tijdsomstandigheden, steeds aan de dag leggend de liefde van een vader, en de trouw van een herder, vooral bij de verdediging van armen en hulpbehoevenden Paus Leo XIII, Apostolische Brief, Praeclara gratulationis publicae (20 juni 1894) Paus Leo XIII, Encycliek, Over de christelijke democratie, Graves de Communi Re (18 jan 1901) H. Paus Pius X, Motu Proprio, Over de structuur van de christelijke volksactie, Fin dalla prima nostra enciclica (18 dec 1903) Paus Benedictus XV, Encycliek, Ad Beatissimi Apostolorum Principis (1 nov 1914) Paus Pius XI, Encycliek, Over de vrede van Christus in het Koninkrijk van Christus, Ubi Arcano Dei Concilio (23 dec 1922) Paus Pius XI, Encycliek, Over de verering van St. Franciscus, Rite expiatis (30 apr 1926); zo deden ook al deze bisschoppen, die met onverdroten ijver en kennis van zaken deze leer hebben uitgelegd, in verhandelingen verklaard, en zich beijverd hebben, ze toe te passen op de behoeften der verschillende landen, volgens de bedoeling en de uitspraken van de H. Stoel. Vgl. La Hiérarchie catholique et le Problème Social depuis l'Encyclique "Rerum Novarum" 1891-1931, pp. XVI-335, uitg. „Union internationale d'Etudes Sociales fondée a Malines, en 1920, sous la présidence du Card. Mercier”. — Paris, editions „Spes”, 1931.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam