• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom, eerbiedwaardige broeders en beminde zonen, nu het veertigjarig jubilee der encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
alom met zoveel geestdrift en zo plechtig gevierd wordt door allen, en vooral door de katholieke arbeiders, die van heinde en ver in de H. Stad samenstromen, menen wij goed te doen, deze gelegenheid te benutten, om de grote weldaden te overwegen, uit die encycliek voor de katholieke Kerk, ja voor de gehele maatschappij voortgevloeid; om de leer van de grote Meester aangaande de sociale en economische vragen te handhaven tegen sommige moeilijkheden, en in bepaalde punten verder te ontwikkelen; ten slotte, om de tegenwoordige volkshuishouding voor de vierschaar te roepen, de zaak van het socialisme te onderzoeken, de wortel van de hedendaagse maatschappelijke verwarring bloot te leggen, en tegelijkertijd de enige weg tot een heilbrengende vernieuwing te wijzen, namelijk de hervorming der zeden in christelijke zin. Dit alles stellen wij ons voor, in drie hoofdstukken te behandelen, die de inhoud van geheel deze encycliek zullen uitmaken.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam