• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onze beminde zonen, die tot dit gewichtig werk worden bestemd, sporen wij met aandrang in de naam des Heren aan, zich geheel te geven aan de vorming van de hun toevertrouwde mannen, en in de vervulling van deze bij uitstek priesterlijke en apostolische taak alle middelen, waarover de christelijke opvoeding beschikt, op de juiste wijze te baat te nemen, als: onderricht aan de rijpere jeugd, oprichting van christelijke verenigingen, vorming van studieclubs tot ontwikkeling in de geest van het geloof. Maar laten zij vooral hoog aanslaan en tot heil van de hun toevertrouwden voortdurend aanwenden dat allerkostbaarste middel tot persoonlijke en tot sociale vernieuwing, waarop wij in onze encycliek Paus Pius XI - Encycliek
Mens Nostra
Over de bevordering van de geestelijke oefeningen
(20 december 1929)
Paus Pius XI, Encycliek, Over de bevordering van de geestelijke oefeningen, Mens Nostra (20 dec 1929) gewezen hebben: de geestelijke afzondering; wij hebben daar de lekenretraites in het algemeen en vooral de zo nuttige arbeidersretraites uitdrukkelijk genoemd en met klem aanbevolen: in die zieleschool toch worden niet alleen degelijke christenen gevormd, maar ook ware apostelen voor elke levensstaat gekweekt en door het vuur van Christus' Hart in vlam gezet. Uit die school zullen zij, evenals de apostelen uit de zaal van het Laatste avondmaal, te voorschijn treden: sterk in het geloof, gestaald met een standvastigheid, die voor geen tegenstand zal zwichten, brandend van ijver en met het ène ideaal: het rijk van Christus te verbreiden.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam