• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van deze nieuwe uitstorting in de wereld van de geest des Evangelies, die een geest is van christelijke onthechting en allen omvattende liefde, verwachten wij dus dat vurig gewenste en volledige herstel der maatschappij in Christus en die vrede van Christus in het rijk van Christus, waarop wij reeds bij de aanvang van ons pausschap vast besloten hebben, heel ons bestuur en heel onze herderlijke zorg te zullen richten Paus Pius XI, Encycliek, Over de vrede van Christus in het Koninkrijk van Christus, Ubi Arcano Dei Concilio (23 dec 1922) ; ook gij, eerbiedwaardige broeders, die in opdracht van de Heilige Geest met ons de Kerk Gods bestuurt Vgl. Hand. 20, 28 , werkt in alle delen der aarde ook zelfs in de missielanden met zeer loffelijke ijver krachtdadig mede aan dit belangrijk en in de tegenwoordige tijd hoogst noodzakelijk doel. Aan u de verdiende hulde en lof, alsmede aan al die priesters en leken, die wij tot onze vreugde dagelijks als krachtige helpers zien deelnemen aan dit grote werk, d.w.z. onze geliefde zonen, die zich geven aan de Katholieke actie, en met bijzondere toewijding in vereniging met ons werken aan de oplossing der sociale kwestie, voor zover de Kerk krachtens haar goddelijke stichting daartoe bevoegd en verplicht is. Hen allen sporen wij nadrukkelijk in de naam van God aan, dat zij geen moeite ontzien, voor geen bezwaren zwichten, maar met de dag mogen winnen in moed en sterkte. Vgl. Deut. 31, 7 Zwaar voorzeker is de taak, waartoe wij hen oproepen: want wij verhelen ons niet, dat aan weerszijden, bij de hogere zowel als bij de lagere klasse der maatschappij zeer veel hinderpalen en beletselen te overwinnen zijn. Maar laten zij de moed niet verliezen: aan harde strijd het hoofd bieden, is de roeping van iedere christen; en zware arbeid doorstaan is niet vreemd aan hen, die als goede strijders van Christus Vgl. 2 Tim. 2, 3 , Hem van meer nabij willen volgen.

Document

Naam: QUADRAGESIMO ANNO
Over de aanpassing van de sociale orde
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 15 mei 1931
Copyrights: © 1948, Ecclesia Docens 0159, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. O. Janssen O.F.M., Dr. L. Zeinstra O.F.M.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam